żelazny kapitał


żelazny kapitał
żelazny kapitał {{/stl_13}}{{stl_7}}'środki pieniężne, których nie można naruszyć ani przeznaczyć na inny niż założony cel': {{/stl_7}}{{stl_10}}To był żelazny kapitał, od którego mógł pobierać jedynie odsetki. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • kapitał — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kapitałale {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}} środki finansowe, aktywa rzeczowe mające wartość pieniężną, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kapitał — Żelazny kapitał zob. żelazny 3 …   Słownik frazeologiczny

  • żelazny — 1. «zawierający żelazo» Ruda żelazna. Metale żelazne. Meteoryty żelazne. 2. «zrobiony z żelaza, będący żelazem» Żelazna krata, brama. Żelazne okucia. Piecyk żelazny. Opiłki żelazne. ∆ Żelazna kurtyna «dodatkowa, m …   Słownik języka polskiego

  • żelazny — 1. Trzymać kogoś, coś żelazną ręką «stosować ostrą dyscyplinę, rządzić energicznie, despotycznie»: Stroop trzymał dom żelazną ręką. Żonę traktował jak swoją własność. Kinder, Küche, Kirche – oklepany frazes o kobietach niemieckich znalazł odbicie …   Słownik frazeologiczny

  • kapitał — m IV, D. u, Ms. kapitałale; lm M. y 1. ekon. «aktywa finansowe lub rzeczowe mające wartość pieniężną» Pomnażać kapitał. ∆ Kapitał bankowy, akcyjny, monopolistyczny «kapitał, którym rozporządzają banki, spółki akcyjne, monopole» ∆ Kapitał obrotowy …   Słownik języka polskiego

  • Easton Press — Easton Press, a division of MBI Inc. based in Norwalk, Connecticut, is a publisher specializing in high quality leather bound books. In addition to canonical classics, poetry and art books, they publish a large library of science fiction and… …   Wikipedia